Zamjena i dodavanje matica

image<
Ime knjige Zamjena i dodavanje matica
Broj stranica 144
Cijena 10,00 KM

Detaljno objašnjenje svih radova oko zamjene matica u pčelinjim društvima. Prikazane su mnoge greške pčelara koje se pojave pri zamjeni matica.


Odlomak iz knjige

KADA I KAKO DODATI MATICU U PČELINJE DRUŠTVO?

Ranije je naglašeno da u pčelarskoj praksi u svijetu postoji dosta različitih vrsta kaveza za transport i dodavanje matica. Svaki od njih ima i svojih prednosti i nedostataka. Matica dodata na pravilan način u bilo kojem kavezu u velikom procentu biće prihvaćena. Međutim, dešavaju se i situacije da pčele ne prihvate maticu. To najviše pogađa pčelare početnike. Oni bi htjeli da prihvate situaciju 100% uspjeha prijema matice. Zbog toga pčelar treba da pod određenim uslovima i okolnostima uloženi rad i vrijeme imaju što manju cijenu koju pčelar mora da plati kako bi u ovom poslu smanjio rizik uspjeha.

U periodu nakon dva sata od obezmatičenja pa do 24 sata nakon pripreme najpogodnije je dodati maticu u kavezu u pčelinje društvo. Matica u kavezu je tuđinac za pčele kojima je treba dodati. Ponovo otvaranje košnice nakon navedenog perioda od obezmatičenja pčelinje društvo doživljava kao novi stres. Ono se do tada već konsolidovalo, donijelo odluku za izgradnju matičnjaka a često i počelo sa izgradnjom. Ako mu u tom periodu pčelar ponudi sparenu maticu toj. ono što pčelama treba u tom momentu i što bi same proizvele i dobile tek za oko 25 dana. Pčele je dobro prihvataju.

Otvaranje košnice i dodavanje nepoznate matice nije za pčelinje društvo prirodna situacija i zato ono pokreće nespecifično odbrambene pokrete pčela prema tuđincu u njihovoj košnici. Kavez sa maticom vješa se za žicu i to tako da kavez dođe na polovini visine ramova. Na svakom kavezu ima otvor za pristup pčela pogačici u kavezu. Taj otvor pčelar mora obavezno osloboditi. Potrošnjom pogačice pčele će napraviti tunel kroz koji matica treba da išeta među pčele.

Ponašanje matice u kavezu ima velikog uticaja na njen prihvat. Bezmatično pčelinje društvo obično će prihvatiti dodatu maticu ako se ona vlada normalno u kavezu. Ako se hladnokrvno i mirno kreće u kavezu velike su šanse da matica bude prihvaćena. Od njenog ponašanja odmah poslije stavljanja kaveza sa maticom u košnicu zavisi i uspjeh prijema. Nasljedni mehanizmi ponašanja pri pokušaj u opstanka nigdje nisu tako vidljivi kao pri aktu dodavanja matice u bezmatično pčelinje društvo. Ovo je zbog najbolje cjelokupne organizacije aktivnosti u životu pčelinjeg društva. Matična genetska osobina informiše njen nervni sistem da je nastao period kada ona mora da se ponaša na odgovarajući način i najbolje u svom životu. Ako njeno ponašanje nije u skladu sa kodom koji pčele radili ce nose u svojim ćelijama tada će one reagirati iznenađujuće burno i nasilno pa će uklupčati maticu i tako je ubiti. To je onaj slučaj kada pčelar pri kontroli prijema matice otvori košnicu i vidi masu pčela oko kaveza ili kada pčelar slobodno ispusti maticu iz kaveza a pčele je odmah uklupčaju.

Matica se smatra dodatom tek kada pčele naprave tunel kroz šećernomedno tijesto a matica se iz kaveza išeta slobodno i odšeta između ramova među pčele. Sve dok je u kavezu ona je možda u poziciji da bude prihvaćena ali će prihvatanje da se dogodi tek po njenom izlasku iz kaveza. Ako se ona odjednom nađe među pčelama može da se uznemiri, ubrza pokrete i tada će je pčele uklupčati. Ako nije prošlo više od 18 sati od kada je stara matica uklonjena a u međuvremenu mlada dodata u kavez pčele je tada tretiraju kao zatvorenika. Ako je .prošlo 24 sata od odstranjivanja stare matice mlada matica se dobro prihvata i uklapa u rad pčelinjeg društva. Tada pčele kroz žičanu mrežu ili rešetku hrane maticu, ukrštaju svoje antene međusobno i na taj način dolazi do stvaranja prijateljstva. U tom slučaju kada matica ogladni ona traži hranu od pčela a one joj daju. Tako se bolje upoznaju i prihvataju.

Pod idealnim uslovima skoro svaki metod može da uspije kod svih pčelara dok pod drugačijim okolnostima ne uspijevaju ni najbolje metode kod najiskusnijih pčelara.

Zbog navedenog došlo je vrijeme da i mi radimo onako kako to rade pčelari u svijetu. Njihovo iskustvo i znanje dobro će nam doći. Zbog toga zaboravite stara shvatanja u pčelarstvu i počnite se baviti pravilnim i savremenim pčelarstvom.

ŠTA URADITI POSLIJE DODA VANJA MATICE?

Poslije stavljanja matice u pčelinje društvo i pokrivanja košnice pčelinje društvo treba prepustiti miru. Od momenta dodavanja matice u periodu kada nema paše u prirodi potrebno je pčelama dodati sirup u količini od pola litra i to kasno navečer. Potrebno je bar tri puta izvršiti dopunu hrane u navedenim količinama a u cilju stimulativnog raspoloženja pčela. Pri skidanju poklopaca sa košnica, sipanju sirupa, i ponovnog pokrivanja košnica treba biti što je moguće tiši. Svako lupanje utiče na lošiji prijem matice.

Ovaj je period od 3 do 4 dana veoma važan za pčelinje društvo. U ovom periodu u pčelinjem društvu odvijaju se velike aktivnosti. Pčelari ne bi smjeli ni slučajno da otvaraju košnice u cilju kontrole prijema dodate matice. Kao što je ranije pisano na prihvat matice utiče dosta faktora. Pčelari postavljaju svoje košnice svugdje i često na nepogodnim mjestima. Nekada po košnicama: skaču kokoške, nekada po njima u slučaju vjetra udaraju grane od drveća, ponekad između njih pase i različita stoka itd. Sve to utiče na mir društva u košnici.

Prvo otvaranje košnice pčelar treba da uradi četvrtog ili petog dana poslije dodavanja matice. Otvaranje košnice u cilju kontrole prijema matica treba obavljati polahko i pažljivo. Dim iz dimilice koristiti što je moguće manje. U tom momentu u prostoru gdje se nalazi kavez mogu da se zapaze sljedeće situacije:

- oko kaveza je manji broj pčela koje normalno šetaju kao po saću. Ostale pčele u košnici ne proizvode neki poseban zvuk. Kavez je presvučen tankim slojem finog bijelog voska. Sve su to prvi znakovi koji odaju signal da je matica primljena u pčelinjem društvu. Tada pčelar može polahko da izvuče sa žicom zakačeni kavez i to djelimično kako bi kroz žičanu mrežu vidio da li je matica išetala iz kaveza. Ako na donjoj strani kaveza ima izvučen zaperak od voska to je još jedan znak o sigurnosti kvalitetnog prijema. Ako matica slučajno nije izašla iz kaveza a svi navedeni znaci govore da će je pčele prihvatiti ni slučajno pčelar ne treba da sam oslobađa maticu. Potrebno je kavez polahko vratiti na isto mjesto a tako lagano i poklopi ti košnicu. Istu kontrolu istim načinom izvršiti nakon 24 sata kada je u velikom broju slučajeva matica napustila kavez. Pčelar mora da zapamti da matica sama treba polahko da išeta među pčele.

Ako pčelar pri prvoj kontroli prijema matice primijeti da ona nije napustila kavez a pčelar bi želio da je oslobodi' često se dešavaju neugodne situacije. Pošto je matica već nekoliko dana zatvorena u kavezu a što joj sigurno smeta ona će se pri otvorenom kavezu potruditi brzim koracima da ga što prije napusti. Prvi brzi koraci oslobođene matice su znak okolnim pčelama na nenormalno kretanje tuđinca i odmah se kod njih pojavi agresivno stanje. Neke od pčela već se nađu oko matice i pokušaju da je uklupčaju. U takvoj situaciji često je teško osloboditi maticu od pčela.

Pri oslobađanju matice iz kaveza nekad se desi da matica ne ode među pčele već pri oslobađanju poleti a u tom slučaju pčelar najčešće ostaje bez matice. Neiskusan pčelar u tom momentu počne da maše rukama sa namjerom da uhvati maticu što je još više zaplaši. Matica leti oko košnice a pčelar u tom momentu obično i ne zna osnovna pravila ponašanja u takvom slučaju. Postoje provjerena i sigurna pravila sa kojim se i nesparena i sparena matica vraća na mjesto odakle je polet jela.

- sljedeća situacija je kada pčelar prvi put otvori košnicu poslije dodavanja matice i primijeti oko kaveza okupljeno dosta pčela. To je odmah znak pčelaru da sa maticom ili sa pčelinjim društvom nešto nije u redu. U tom slučaju odmah treba posumnjati na prisustvo druge matice ili matičnjaka u pčelinjem društvu. U tom slučaju pčele se najagresivnije odnose prema matici. Pčelar treba polahko izvući kavez sa tim pčelama i isto tako peruškom ili četkom da pokuša kavez osloboditi od pčela. Međutim, pčele se ponovo vraćaju na kavez u kojem se nalazi matica. Kada se napokon kavez oslobodi od pčela treba ga ostaviti na neko mjesto gdje ga pčele ne mogu naći. Odmah treba početi sa ponovnim pregledom svih ramova. U ovom slučaju najčešće ima nesparena matica koja je mala i vješto se krije među pčelama. Osim toga uvijek ostane poneki sitan matičnjak na nekom skrivenom mjestu gdje ga pčelar teško primijeti pri pregledu.

Ako pri detaljnom pregledu prvi put pčelar ne pronađe niti maticu niti bilo kakav matičnjak treba ponovo i to odmah da počne sa ponovnim pregledom. Sljedeći put najbolje je svaki ram sa pčelama detaljno pregledati da li je na njemu matica a poslije pčele sa tog rama stresti i detaljno pregledati eventualnu prisutnost matičnjaka. Nesparena matica nekada se nalazi i na stranicama košnice jer su je pčele jurite na svadbeni let a ona se zbog velikog prostora u košnici vješto krila.

Dok je matica u kavezu bila opkoljena agresivnim pčelama njoj i pčelama prati lj ama uskraćeno je pravo na vodu i ishranu od pčela iz košnice. U tom slučaju matica je bila primorana da uzima suho šećernomedno tijesto. Kada pčelar oslobodi kavez od pčela treba matici i pčelama pratiljama sa prsta ili iz malog šprica dodati po dvije kapi vode. To je dovoljno vode za mali broj pčela. Ovo se dešava samo u slučaju kada pčelinje društvo zbog nekog uzroka neće da prihvati maticu koju mu je pčelar ponudio.

U slučaju kada pčelinje društvo hoće da prihvati maticu ono se prema njoj ponaša kao prema dobrodošlom gostu. Tada pčele iz košnice obezbjeđuju matici kvalitetnu hranu i vodu.

Kada pčelar otkloni uzrok zbog kojeg pčele nisu prvi put prihvatile maticu odmah ponovo može istu maticu da vrati u košnicu i na isto mjesto među ramove. Obično tada matica bude prihvaćena.

- nekada se desi da pčelar pri pregledu prijema matice u kavezu pronađe mrtvu maticu i pčele pratilje. To je obično slučaj da pčele nisu ht jele prihvatiti maticu, uskrati1e su joj hranu i vodu a napokon je neka od agresivnih pčela kroz mrežu žaokom usmrtila maticu. I u ovom slučaju postoji neki razlog za neprihvatanje matice. U ovakvoj situaciji ako pčelar ima matica u rezervi na isti način kao u prethodnom slučaju može dodati drugu maticu.

Drugu maticu koju pčelar želi da doda u isto pčelinje društvo gdje je ranije nisu primile ne bi trebao da dodaje u kavez gdje je našao mrtvu maticu i pčele pratilje. Pčele su taj kavez označile samo njima poznatim jezikom da svaku maticu spakovanu u taj kavez treba usmrtiti. Autor je nekoliko puta eksperimentalno ovo provjeravao i nikad nije uspio u njih dodati drugu maticu u istu košnicu dok taj kavez nije detaljno očistio i sterilisao.

Ako pri otklanjanju uzroka zbog kojih matice nisu prihvaćene pčelar pronađe nesparenu maticu ili matičnjak a u rezervi nema sparenih matica onda do daljnjeg treba ostaviti postojeće stanje. Takvo stanje treba zapisati da ne bi zaboravio šta se u toj košnici desilo. Ovo je prijedlog da se poslije ne bi pojavile lažne matice. Kada na taj način pčelinje društvo dođe do matice bilo kakvog kvaliteta pčelaru je poslije đosta lakše izvršiti zamjenu te matice sa kvalitetnijom.